De Voorhoede

front-end developers

De uitdaging: Ontwikkel een activerende catalogus van verhalen over water

Nederland staat bekend om haar kennis over water. Om deze kennis te etaleren én aandacht te vragen voor waterproblematiek over de hele wereld, hielpen wij Deltares, onderzoeksinstituut op gebied van water en ondergrond, met de realisatie van een catalogus van menselijke verhalen van over de hele wereld. Onze doelgroep: alle wereldleiders aanwezig op het World Water Forum 2018 in Brasília.

De oplossing: Zet indrukwekkende datavisualisatie in als hoofdnavigatie

Door nauwe samenwerking met Jan-Willem Tulp werd het mogelijk de wereldbol het belangrijkste navigatie-element te maken. Alle verhalen zijn op de bol geplaatst en per thema te filteren. Gebruikers kunnen door op een markering te klikken direct naar het verhaal. Lezen ze vervolgens verder, dan draait de wereldbol naar de locatie van het volgende onderdeel en krijgt deze de kleur van het actieve thema.

"Animatie van de wereldbol met daarop gepinde verhalen"
Klik op een markering en hij draait in beeld; het bijbehorende verhaal wordt meteen geladen

De technieken

  • Dato als headless CMS zodat vanaf de start van ontwikkeling met representatieve content gewerkt kon worden

  • Statisch gegeneerde website met Nuxt.js die vernieuwt zodra code of inhoud verandert

  • Vuex voor state-management zodat datavisualisatie direct reageert op informatie dat in beeld komt

Het resultaat

  • Een eerste indruk die uitnodigt tot ontdekken via locatie, thema’s en tags

  • Nieuwe verhalen kunnen makkelijk worden verteld dankzij generieke presentatie

  • Strakke deadline werd haalbaar dankzij Agile werken